برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

نکات مرتبط با دسترس‌پذیری و تعامل کاربر در فیلد متنی (Text field)

نوشته پیش‌رو ادامه مقاله قبلی با عنوان «فیلد متنی (Text field)؛ نکات مرتبط با طراحی آن» است. در این نوشته دو مبحث دسترس‌پذیری و تعامل کاربر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این نوشته مناسب چه افرادی است؟

اطلاعات این نوشته برای طراحان، توسعه‌دهندگان یا مدیران وب‌سایت می‌تواند مفید باشد.

اطلاعات این نوشته مطابق چه استانداردی است؟

از این اطلاعات می‌توانید به‌عنوان راهنمایی برای افزایش دسترس‌پذیری فیلدهای متنی وب‌سایت یا برنامه‌کاربردی تا سطح AAA استاندارد WCAG 2.0 استفاده کنید.

مقاله کامل را اینجا مشاهده نمایید.