روانشناسی شناختی و طراحی تجربه کاربری – قسمت اول

طراحی تجربه کاربری در مورد فهمیدن آدمهاست. در مورد اینکه ببینیم خواسته هایشان چیست؟ نیازها و انتظاراتشان را دریابیم و رفتارشان را پیش بینی کنیم. در اینصورت است که شما قادرید تجربه کاربر را مدیریت کرده و محصول یا سرویسی را به گونه ای ایجاد کنید که مصرف کننده را به نتیجه ای که انتظار …

ادامه مطلب

طراحی تجربه کاربری در مورد یک ذهن زیبا

شاید فیلم “یک ذهن زیبا” را دیده باشید که در مورد ریاضیدان نابغه ­ای به نام «جان نش» هست. جان­ نش مبتلا به اسکیزوفرنیا – یکی از شدیدترین اختلالات روانی – بود. او در ذهنش صداهایی می شنید که در واقعیت وجود نداشت و با آدمهایی صحبت می کرد که وجود خارجی نداشتند و حتی …

ادامه مطلب